Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Jak služba rané péče probíhá

Raná péče je terénní sociální služba, která se odehrává v přirozeném prostředí uživatele – poradce vás bude navštěvovat ve vaší domácnosti, popř. na jiném místě, které si zvolíte. Více

Všechny služby jsou nabízeny bezplatně

Kdo je poradce rané péče, jaká je jeho úloha v rodině

Poradcem rané péče je odborný pracovník se specifickými znalostmi ze speciální pedagogiky, vývojové psychologie, sociálního a právního poradenství. Poradce je v průběhu konzultací připraven vám naslouchat, můžete s ním sdílet vaše nejasnosti související s vaším dítětem. Budete znát  číslo jeho služebního mobilního telefonu a v případě neodkladných problémů ho můžete kontaktovat i v době mezi konzultacemi (v pracovní době mezi 8 – 16 hodinou).

Prostřednictvím svého poradce můžete konzultovat nejasnosti s dalšími členy týmu podle jejich specializace (psycholog, rodinný poradce)

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund