Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Obsah a cíle služby rané péče vychází z potřeb konkrétní rodiny, podoba spolupráce poradce rané péče s rodinou se odvíjí od požadavků rodiny

Spolupráce rodiny s domácím poradcem může začít již v porodnici, kdy nás spolupracující pracoviště kontaktuje na základě žádosti rodiny

Služby rané péče může doporučit pediatr či odborný dětský lékař jako jednu z možností podpory vývoje dítěte raného věku

Konzultace je vždy domluvena předem (ústně, telefonicky), lze ji zrušit jak ze strany konzultanta tak i uživatele, popř. domluvit jiný termín

Interval mezi konzultacemi je obvykle 4 – 8 týdnů (dle potřeb rodiny), v případě, že dítě nastoupí do předškolního zařízení, může se interval prodloužit až na 6 měsíců

Konzultace obvykle trvá 1,5 hodiny, max. však 3 hodiny

Co je důležité ještě vědět

První schůzka má informativní charakter, Smlouva o poskytování služby se podepisuje většinou až při druhé konzultaci

Z každé konzultace je pořizován zápis, který zachycuje nejdůležitější skutečnosti z průběhu konzultace a pokroky ve vývoji dítěte

S veškerou dokumentací je zacházeno jako s důvěrným materiálem, je uchovávána v uzamčené kartotéce

Svého poradce můžete kdykoliv požádat o nahlédnutí do spisu

V případě nespokojenosti se službou nebo  poradcem můžete podat podnět vedení organizace

Každá rodina může být klientem pouze jednoho střediska rané péče

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě