Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Obsah a cíle služby rané péče vychází z potřeb konkrétní rodiny, podoba spolupráce poradce rané péče s rodinou se odvíjí od požadavků rodiny

Spolupráce rodiny s domácím poradcem může začít již v porodnici, kdy nás spolupracující pracoviště kontaktuje na základě žádosti rodiny

Služby rané péče může doporučit pediatr či odborný dětský lékař jako jednu z možností podpory vývoje dítěte raného věku

Konzultace je vždy domluvena předem (ústně, telefonicky), lze ji zrušit jak ze strany konzultanta tak i uživatele, popř. domluvit jiný termín

Interval mezi konzultacemi je obvykle 4 – 8 týdnů (dle potřeb rodiny), v případě, že dítě nastoupí do předškolního zařízení, může se interval prodloužit až na 6 měsíců

Konzultace obvykle trvá 1,5 hodiny, max. však 3 hodiny

Co je důležité ještě vědět

První schůzka má informativní charakter, Smlouva o poskytování služby se podepisuje většinou až při druhé konzultaci

Z každé konzultace je pořizován zápis, který zachycuje nejdůležitější skutečnosti z průběhu konzultace a pokroky ve vývoji dítěte

S veškerou dokumentací je zacházeno jako s důvěrným materiálem, je uchovávána v uzamčené kartotéce

Svého poradce můžete kdykoliv požádat o nahlédnutí do spisu

V případě nespokojenosti se službou nebo  poradcem můžete podat podnět vedení organizace

Každá rodina může být klientem pouze jednoho střediska rané péče

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund