Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče

Diagnostikovali vašemu dítěti některé z nervosvalových onemocnění?

Nebo se potýkáte s jinou zdravotní čí výchovnou problematikou?

Potřebujete se zorientovat, pomoci či jen poradit?

Nebojte se nás kontaktovat.

 

Naším posláním je podpora vývoje dítěte a podpora rodiny v obtížné životní situaci. Raná péče je podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách zařazena mezi služby sociální prevence. Jedná se o službu převážně terénní, popř. ambulantní, poskytovanou dítěti se zdravotním postižením či jiným znevýhodněním ve věku 0 – 7 let a jeho rodičům. Služba je bezplatná.

Náplní služeb rané péče je podpora vývoje dítěte a podpora rodiny. Základem poskytovaných služeb jsou konzultace v rodinách. Délka a průběh návštěvy se řídí potřebami dítěte a přáním rodičů. Každá rodina má svého domácího poradce, který ji pravidelně navštěvuje a poskytuje sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, praktické a odborné rady pro komunikaci a hru s dítětem.

V rámci rané péče nabízíme zprostředkování kontaktů na další odborníky (dětský neurolog, psycholog, logoped, fyzioterapeut,  speciální pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna), pomoc při výběru vhodného předškolního a školního zařízení, pomoc v otázkách integrace. 

Služby rané péče jsou poskytovány především v domácím prostředí na celém území ČR a jsou poskytovány bezplatně


Pro koho jsou tedy naše služby určeny?

Rodinám s dítětem ve věku 0 – 7 let

 • s nervosvalovým onemocněním
 • s nerovnoměrným či opožděným vývojem
 • se zdravotním postižením
 • předčasně narozeným


 
Jaké služby Vám můžeme nabídnout?

 • Výchovné poradenství
 • Sociálně právní poradenství
 • Zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
 • Pomoc při výběru vhodné MŠ a ZŠ
 • Pomoc při získání osobní asistence
 • Poradenství při výběru a následně o možnostech získání  rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Půjčování stimulačních hraček
 • Půjčování odborné literatury
 • Návrh možností využívání sociálních a dalších návazných služeb (asistenční a odlehčovací služby, stacionáře, mateřská centra)
 • Pomoc při získávání finančních prostředků pro potřeby dítěte
 • Pomoc při prosazování práv a zájmů rodiny (např. při jednání s  institucemi, doprovázení při jednání, vypracování zprávy o vývoji či  potřebách dítěte)
 • Setkávání rodin, odborné semináře, společné pobyty

 •  

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund