Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče


Poskytování rané péče spadá do sociálních služeb registrovaných dle zák.108/2006.
Cílem služby je poskytovat celostní péči rodinám s dítětem do 7 let věku se zdravotním postižením nebo ohroženému v důsledku nepříznivé sociální situace. Raná péče se, kromě popsané determinace, vymezuje k pomoci rodinám s dětmi s onemocněním spinální muskulární atrofie (SMA).
K dosažení cíle se využívají výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které pracovníci rané péče poskytují formou terénní služby, nejčastěji přímo v rodinách. Zjišťují a zhodnocují potřeby a možnosti rodiny s postiženým dítětem, poskytují specializované poradenství rodičům, pomáhají při nácviku dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, doprovází rodiče při vyřizování žádostí, na jednání, vyšetření apod.
Součástí rané péče je vyhledávání rodin a následném poskytování pomoci rodinám s onemocněním SMA, pro které založila samostatný projekt na Podporu rodin s onemocněním SMA.
Protože se jedná o sociální službu terénní, kdy naši konzultanti za uživateli služby vyjíždí, je zázemí služby rané péče ve Slaném součástí Rodinného centra.

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě