Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Chronologický přehled realizovaných projektů


  2001

· Dům rodin - Partnerské a rodičovské pobyty

 • Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené
 • Příprava žadatelů o NRP

2002

· Dům rodin - Partnerské a rodičovské pobyty

 • Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené
 • Příprava žadatelů o NRP
 • Rodinná poradna Slaný
 • „Rodina je místo, kde se máme rádi“ – projekt podpory pěstounské péče

2003

· Dům rodin - Partnerské a rodičovské pobyty

 • Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené
 • Rodinná poradna Slaný
 • Přípravy žadatelů o NRP
 • Pravidelná setkávání pro sociální pracovnice – projekt Supervize pro sociální pracovníky a pomáhající profese
 • Krátkodobý výcvik v práci s rodinou pro sociální pracovnice
 • Supervize a příprava matek pěstounek v SOS dětských vesničkách

2004

· Dům rodin - Partnerské a rodičovské pobyty

 • Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené
 • Rodinná poradna Slaný
 • Přípravy žadatelů o NRP
 • Supervize a příprava matek pěstounek v SOS dětských vesničkách

2005

· Dům rodin - Partnerské a rodičovské pobyty

 • Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené
 • Rodinná poradna Slaný
 • Přípravy žadatelů o NRP
 • Supervize a příprava matek pěstounek v SOS dětských vesničkách
 • Supervize ředitelů SOS dětských vesniček

2006

· Dům rodin - Partnerské a rodičovské pobyty

 • Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené
 • Rodinná poradna Slaný
 • Poradna pro ženy a dívky: podpora, poradenství a doprovázení pro gravidní
 • Přípravy žadatelů o NRP
 • Supervize a příprava matek pěstounek v SOS dětských vesničkách
 • Supervize ředitelů SOS dětských vesniček
 • Florbalový klub „Fíci Smečno“- nízkoprahový florbalový klub pro neorganizovanou mládež

2007

· Dům rodin - Partnerské a rodičovské pobyty

 • Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené
 • Rodinná poradna Slaný
 • Přípravy žadatelů o NRP
 • Supervize a příprava matek pěstounek v SOS dětských vesničkách
 • Supervize ředitelů SOS dětských vesniček
 • Florbalový klub „Fíci Smečno“- nízkoprahový florbalový klub pro neorganizovanou mládež
 • Podpora rodin SMA – projekt na podporu rodin s nevyléčitelným onemocněním spinální muskulární atrofie
 • Jak nepřerušit profesní růst během rodičovské fáze – evropský projekt na podporu žen vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce

2008

· Dům rodin - Partnerské a rodičovské pobyty

 • Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené
 • Rodinná poradna Slaný, Beroun
 • Raná péče
 • Přípravy žadatelů o NRP
 • Florbalový klub „Fíci Smečno“- nízkoprahový florbalový klub pro neorganizovanou mládež
 • Podpora rodin SMA – projekt na podporu rodin s nevyléčitelným onemocněním spinální muskulární atrofie
 • Jak nepřerušit profesní růst během rodičovské fáze – evropský projekt na podporu žen vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce
 • Intenzivní podpora matek pěstounek s dětmi
 • Rodinné centrum Smečno – investiční projekt s podporou ROP NUTS Střední Čechy

2009

· Dům rodin - Partnerské a rodičovské pobyty

 • Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené
 • Rodinná poradna Slaný , Beroun
 • Raná péče
 • Přípravy žadatelů o NRP
 • Podpora rodin SMA – projekt na podporu rodin s nevyléčitelným onemocněním spinální muskulární atrofie
 • Rodinné centrum Smečno – investiční projekt s podporou ROP NUTS Střední Čechy
 • Mateřské centrum „Rybička“
 • „Učíme se zvládat SMA“ – neinvestiční evropský projekt vzdělávání pečujících osob
 • „Úspěšně do práce“ - neinvestiční evropský projekt vzdělávání žen, vracejících se na trh práce s rekvalifikací pro Základy práce s počítačem a Účetnictví.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund