Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » Popis činnosti jednotlivých projektů » Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateř

Relaxačně-terapeutické programy pro matky na mateřské dovolené


Projektem chceme přispět k odstranění sociální izolace matek s dětmi, k posílení rodičovských kompetencí; poskytnout informace směřující k posílení soudržnosti rodiny a nabídnout zajímavé alternativy aktivního života rodiny s dětmi. Obsahem projektu jsou služby rodičům, zejména matkám na rodičovské dovolené s dětmi předškolního věku, za účelem prevence proti sociálnímu vyloučení, včetně doprovodných služeb krátkodobého hlídání dětí a programy podporující aktivní trávení volného času rodičů s dětmi. Konkrétně se jedná o pětidenní pobytový relaxačně-terapeutický program v Domě rodin ve Smečně – objektu prvoplánově zřízeném a vybaveném pro pobyty a programy rodin s malými dětmi, včetně k dětem vstřícnému personálu. Program probíhá od pondělí do pátku. Jeden den navštěvuje skupinu 6-8 matek rodinná terapeutka, jiný den přichází speciální pedagožka. Vedou s matkami odborný program – přednášku, interaktivní seminář a diskusi na téma, které si z nabídky vyberou. Obvyklá témata jsou: komunikace v rodině s dětmi i s partnerem včetně nácviku vhodných a zdravých způsobů komunikace, sourozenecké skupiny v rodině a zdravé rodičovské strategie ve výchově v rodině s více dětmi s akcentací nové mateřské role pro ženu (mateřské kompetence, hranice uvnitř rodiny). Z témat speciální pedagogiky převažuje zdravý vývoj předškoláků, školní zralost, rozvoj jemné i hrubé motoriky včetně nácviku podporujících dovedností a dále aktivity směřující jak ke zdravému rozvoji dítěte, tak posilující vztah mezi dítětem a matkou prostřednictvím společně tráveného času – cvičení, masáže, výtvarné techniky. Během odborného programu pro dospělé se o děti starají pečovatelky. Program doplňuje fakultativní nabídka keramiky, cvičení, masáží.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund