Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna


Sociální služba Odborné sociální poradenství je spolufinancována
z prostředků Středočeského kraje


Poslání Rodinné poradny

 

“ Obhajovat smysl rodiny a její nezastupitelnou roli ve společnosti, podporovat rodiny funkční a pomáhat rodinám i jednotlivcům v těžkých životních situacích.“

Pro koho je rodinná poradna určena ?

 
Cílovou skupinou  Rodinné poradny jsou rodiny deklarující alespoň jedním příslušníkem rodiny   rodinnou krizi, páry deklarující alespoň jedním z partnerů partnerskou krizi  a jednotlivci  od 16-ti let výše, kteří deklarují narušení svých mezilidských vztahů k sociálnímu okolí a ztrátu schopnosti žít běžným způsobem života.  

 

  

Klienty Rodinné poradny se tedy mohou stát:

jednotlivci, páry a skupiny
manželé a partneři
rodiny a sourozenci
rodiny s dětmi
rodiny s osvojenými dětmi a dětmi v pěstounské péči
dospělí jednotlivci s dětmi
senioři

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě