Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Rodinné centrum Slaný
 

Rodinné centrum Slaný

Poskytuje služby a pomáhá rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci způsobené životními událostmi a podmínkami nejčastěji souvisejících s krizí, rozpadem rodiny, rozchodem partnerů, složitou výchovnou situací, tělesným postižením dítěte, problémy ve vývojové úrovni dítěte.

Naším cílem je dobré fungování rodin i jednotlivých jejich členů, posilovat rodičovské kompetence.  

Věnujeme se klientům dlouhodobě nebo poskytujeme jednorázové konzultace.

Spolupracujeme i s dalšími odbornými pracovišti, s kterými zprostředkováváme kontakty

Konkrétní cíle se naplňují v jednotlivých typech služeb poskytovaných Kolpingovou rodinou Smečno:

 - Centrum podpory ohrožených dětí a rodin

 - Raná péče

 - SMA

 - Rodinná poradna

 - Vzdělávání klientů formou kurzů, seminářů a odborných besed zaměřených
   na problematiku a řešení výchovných a sociální problémů

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě