Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

VY: „Vychováváme přijaté dítě, řešíme výchovné a vývojové otázky našeho dítěte.“

 

MY: doprovázíme a nabízíme

1.       Osobní konzultace ohledně konkrétních výchovných obtíží, vývoje dítěte, rodinných vztahů apod.

Typické dotazy:

 

-          Jak pomoci přijatému dítěti pochopit jeho minulost?

 

-          Máme podezření na možnou šikanu ve škole, jak postupovat?

 

-          Z čeho plynou podivné projevy v chování našeho dítěte?

 

-          Měli bychom se obávat puberty a volání „hlasu krve“?

 

-          Musíme umožnit kontakt s dítětem v pěstounské péči jeho biologickým rodičům?

 

 

2.       Rodinný klub „Klubíčko“

 

Besedy rodičů s hlídáním dětí v našem Mateřském centru, přednášky odborníků, zábavné akce pro celou rodinu, výlety a pobyty s programem v Domě rodin.

 

ZPĚT

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund