Kolpingova Rodina Smečno
byla podpořena v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce a získala dotaci na projekt  Šance pracovat CZ.1.04/3.3.05/96.00269

Popis projektu

Projekt je zaměřený na vzdělávání a zaměstnávání osob pečujících o osobu blízkou a osob starších padesáti let ohrožených sociálním vyloučením z důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání, nedostatečné či nevyhovující kvalifikace převážně v regionu Kladensko. Cílem projektu je podpořit uplatnění v zaměstnání osob z CS, které jsou na trhu práce znevýhodněny. Předpokladem uplatnění CS na trhu práce je pracovní motivace, vhodné pracovní kompetence a poptávaná kvalifikace.V průběhu dvou let bude pro osoby z CS realizováno unikátní propojení motivačního a odborného vzdělávání, poradenství a zaměstnávání.Motivační vzdělávání je obecně zaměřeno na posílení sebevědomí osob CS, uvědomění si vlastních hodnot a cílů, motivaci ke změně, finanční gramotnost, seznámení s počítačem, komunikace při vstupu do zaměstnání.Odborné vzdělávání (kurz pracovník v sociálních službách, kurz pečovatel/pečovatelka o děti 0-15 let, kurz hospodyně) je zaměřeno na prohloubení či změnu kvalifikace uplatnitelné na trhu práce na Kladensku.Poradenství bude zaměřeno na sociálně-právní otázky a psycho-sociální podporu osob z cílové skupiny. Zaměstnávání osob z cílové skupiny bude v průběhu projektu realizovat u části osob žadatel. Ostatním osobám poskytne poradenství při hledání zaměstnání a svého uplatnění na trhu práce. Celkem bude vytvořena kapacita pro vzdělávání a poradenství pro 40 osob z CS.

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit 40 osob z CS ze Středočeského kraje, kteřé jsou sociálně vyloučeny nebo ohroženy
sociálním vyloučením z důvodu:
- hrozící ztráty zaměstnání
- ztráty zaměstnání
- nedostatečné či nevyhovující kvalifikace převážně z Kladenském regionu
Realizujeme komplexní program obsahujícího vzdělávání, poradenství a zaměstnávání osob z cílových skupin.
Cílem projektu bude dosaženo:
- realizací motivačních kurzů pro 40 osob s cílem zvýšit jejich sebevědomí a motivaci pro uplatnění na trhu práce
- realizací odborných vzdělávacích kurzů pro 40 osob s cílem zvýšit jejich reálné šance pro uplatnění na trhu
práce, doplnění či rozšíření své kvalifikace
- poskytováním poradenství ( právníka, psychologa, sociálního pracovníka)

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou ze Středočeského kraje, které jsou sociálně vyloučeny
nebo ohroženy sociálním vyloučením z důvodů:
Ztráty možnosti získání a udržení zaměstnání z důvodů péče o osobu se sníženou soběstačností
Ztráty možnosti získání a udržení zaměstnání z důvodů péče o děti v pěstounské péči
Ztíženými možnostmi uplatnění na trhu práce z důvodů péče o osobu se sníženou soběstačností
Ztíženými možnostmi uplatnění na trhu práce z důvodů péče o děti v pěstounské péči
Osoby pečující o osobu blízkou
Cílovou skupinu tvoří převážně osoby pečující o děti, dospívající či dospělé se ztrátou soběstačnosti, tělesným
postižením, kombinovaným postižením či jiným zdravotním postižením.Cílovou skupinou jsou též součastní či
bývalí pěstouni.
Fyzické osoby starší 50 let
Cílovou skupinou jsou fyzické osoby starší 50 let ze Středočeského kraje (převážně z regionu Kladensko), které
jsou sociálně vyloučeny nebo ohroženy sociálním vyloučením z důvodů:
Ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání
Nevyhovující či nedostatečné kvalifikace

Průběh

Od 1.4. je uskutečňována příprava a realizace vzdělávání osob z cílových skupin a to. V průběhu kurzů bude realizována Poradenská činnost pro osoby z cílových skupin.
V průběhu dvou let bude pro osoby z cílové skupiny realizováno unikátní propojení motivačního a odborného vzdělávání, poradenství a zaměstnávání.
Motivační vzdělávání je obecně zaměřeno na posílení sebevědomí osob z cílové skupiny, uvědomění si vlastních hodnot a cílů, motivaci ke změně, finanční gramotnost, seznámení s počítačem, komunikaci při vstupu do zaměstnání.
Odborné vzdělávání (kurz pracovník v sociálních službách,kurz pečovatel/pečovatelka o děti 0-15 let a kurz hospodyně) je zaměřeno na prohloubení či změnu kvalifikace uplatnitelné na trhu práce na Kladensku.
Poradenství bude zaměřeno na sociálně-právní otázky a psycho-sociální podporu osob z cílové skupiny.

Kontakt:  Bc.Klára Soukupová, tel.:      , e-mail: klara.soukupova@dumrodin.cz

Projekt Šance pracovat CZ.1.04/3.3.05/96.00269 je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund