Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Sdružení

Parent Project

http://www.parentproject.cz/Parent Project (Projekt rodičů) je sdružení rodičů a blízkých, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker (DMD/BMD).

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

http://www.arpzpd.cz/

Rekondiční a rehabilitační pobyty, Ozdravné pobyty postižených dětí se sportovní tématikou, Zahraniční rehabilitační a ozdravné pobyty, Psychorehabilitační pobyty a kurzy rodičů a zdravotně postižených dětí, Rehabilitační cvičení a hipoterapie, Odborné školení oddílových a hlavních vedoucích, Ediční činnost, Poradenství

Liga za práva vozíčkářů

http://www.ligavozic.cz/

Těžištěm naší každodenní činnosti je provoz speciálních služeb určených osobám s postižením. Právě tyto služby jsou obsahem našich projektů, které vám představujeme. Jejich základním společným rysem je snaha o zlepšení kvality konkrétního života konkrétního člověka s postižením.

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

http://www.md-cz.org/

Asociace muskulárních dystrofiků reprezentuje specifické zájmy a potřeby svých členů, pořádá rehabilitačně výchovné kurzy, tuzemské i zahraniční ozdravné pobyty, semináře, šachové turnaje atd., spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se zahraničmími asociacemi obdobného charakteru, které dnes existují ve většině zemí světa jako významná součást v boji proti nervosvalovým chorobám a jejich následkům. Poskytuje též sociálně právní a jinou pomoc svým členům a vydává členský časopis.

 

Nadace

Nadace Charty 77

http://www.bariery.cz/

Nadace z široce pojímané obrany lidských práv, podpory pronásledovaných disidentů a nezávislé kultury, přešla k podpoře celé škály kulturně humanitárních aktivit a stala se průkopníkem občanské společnosti.

Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové
http://www.vdv.cz/
Dnes
je hlavním posláním nadace podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových
http://www.nadacnifondklausovych.cz/
Nadační
fond podporuje především humanitární aktivity fyzických a právnických osob, zaměřených především na podporu projektů a aktivit sociálně zdravotního charakteru a v oblasti vzdělávání.


Nadace ČEZ - Oranžové schody
http://www.nadacecez.cz/cs/projekty/oranzove-schody.html
Cílem grantu je pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund