Rehabilitace u SMA : Alena Dovalilová
Integrace tělesně postižených žáků: Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Standardy péče o pacienty se spinální svalovou atrofií: TREAT-NMD
Domácí péče u dětí se Spinální svalovou atrofiíJana Matlaková
Neonatologie:
prof. MUDr. Miloš VELEMÍNSKÝ, CSc., dr.h.c.
Hydrokinezioterapia detí s telesným postihnutím: Bc. Ľubomír Bičej Dis.
Nervosvalová onemocnění: MUDr. Jana Haberlová
Ortotická péče u SMA:
MUDr. Petr Krawczyk
Vrozené svalové dystrofie tzv. dystrofinopatie :
MUDr. Jana Haberlová
Sociálně právní minimum pro pečující:
Daniela Jeníčková
Výživa dětí s onemocněním spinální muskulární atrofií: Eva Chocenská
Spinální muskulární atrofie - genetika: doc. MUDr. Taťána Maříková, CSc.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund