Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Osnova:

- Co je šikana a jak ji poznáme?
- Šikanování ve škole
- Šikana a děti, šikana a rodiče
- Vztah agresora a oběti
- Následky šikanování
- Užitečné odkazy(literatura,odborné instituce,projekty

"Domácí příprava na vyučování a jak na ní"

Jak zlepšit žákovo a studentovo učení je dnes častým námětem různých studií.

Nejde už jenom o zlepšování žákova výkonu, ale také o to, aby mohl

realizovat ty vlohy a schopnosti, které jsou v něm uloženy jako předpoklady.

Pozornost se věnuje tomu, jak žáka naučit , aby se sám dokázal co nejlépe učit . 

- Domácí příprava je klíčem k úspěchu

- Základy domácí přípravy

- Některé mylné představy o tom jak má domácí příprava vypadat

- Jak se mohou podílet rodiče na přípravě svých dětí na vyučování

- Utváření nových studijních a pracovních návyků při přechodu žáka ze ZŠ na SŠ

- Děti se speciálními vzdělávacími potřebami - "dyslektici" a domácí příprava

- Ukázka publikací,pracovních materiálů,pomůcek,speciálních psacích potřeb

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund