Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Nástup do základní školy je významnou změnou pro nastávající školáky, ale také pro jejich rodiče. Dítě získává novou sociální roli – školák, která s sebou nese různá očekávání - že mu  dobře půjde učení, že bude dostatečně samostatné, že bude respektovat autoritu učitelky apod.  Školní úspěšnost dítěte závisí do jisté míry i na pozitivním vztahu ke škole, který zase velmi úzce souvisí s připraveností dítěte na nároky školního vzdělávání.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund