Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » SLUŽBA RANÁ PÉČE

Středisko rané péče ve Slaném poskytuje podporu rodinám s dítětem/dětmi ve věku od 0 do 7 let (včetně prenatálního vývoje) s mentálním, smyslovým a pohybovým postižením, kombinovanými vadami, ADHD, rodinám s dětmi s nerovnoměrným vývojem a předčasně narozeným. 
Služby jsou poskytovány především v domácím prostředí a jsou poskytovány bezplatně.
V současné době s námi dlouhodobě spolupracuje 30 rodin s dětmi raného věku, které využívají naše programy a další rodiny se na nás obracejí s žádostí o jednorázovou konzultaci či poradenství. Pokud pociťujete nejistotu nad vývojem svého dítěte, neváhejte a kontaktujte nás. Přijedeme za vámi, působíme na území celé ČR.

Co nabízíme?

Konzultace poradce rané péče
Posouzení vývojové úrovně dítěte a jeho stimulace
Podpora vývoje dítěte a podpora rodiny
Zhodnocení možností a schopností dítěte a rodiny
Poskytování sociálně-právního poradenství
Poradenství při výběru rehabilitačních pomůcek a didaktických pomůcek
Internetové poradenství
Pomoc při vyhledávání vhodné mateřské a základní školy
Podpora při  adaptaci a integraci dítěte
Půjčování hraček, odborné literatury, didaktických pomůcek
Nabídka dalších aktivit: setkávání rodin, psychorehabilitační pobyty

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě