Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

http://www.nrzp.cz/

Cílem činnosti NRZP ČR je obhajoba, prosazování a naplňování práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i mezinárodními institucemi.

Zákon o soc. službách č . 108/2006 Sb.
http://www.mpsv.cz

Liga vozíčkářů
http://ligavozick.skynet.cz/ip/zakon.php
http://www.ligavozic.cz – lze objednat newsletter emailem o novinkách, chodí denně 2-4 zprávy z celé ČR Brno,Kounicova 42

Pražská organizace vozíčkářů
http://www.pov.cz
Benediktská 688/6, 110 00 Praha 1
tel.: 224 827 210, 224 826 078, fax: 224 826 079
e-mail: pov@gts.cz

http://www.paraple.cz
http://www.alfabet.cz/
http://www.helpnet.cz/
http://www.krizovatka.cz/
http://www.bezbarier.cz/
http://www.infoposel.cz/
http://www.socialniprace.cz/
http://iporadna.cz/index.php
http://www.filipiova.cz/

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund