Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

   


Kolpingova rodina Smečno poskytuje rodinám pečujícím o děti se SMA různé formy podpory a doprovázení již od r. 2007.

V rámci Preventivně terapeutických programů pro rodiny  bude v r. 2020 nadále probíhat „Podpora a doprovázení rodin pečujících o děti starší 7let a dospělé se SMA a dystrofiemi“.

Nabízené služby:

  • Poradenství, provázení a podpora rodin pečujících o děti se SMA a dystrofiemi od 7let až do dospělosti  
  • Zlepšování kvality života nemocných dětí a pečujících osob
  • Zprostředkování předávání zkušeností pečujících rodin - „rodičovské skupiny“
  • Pobytové akce; odlehčovací služby
  • Preventivní aktivity (předcházení krizovým situacím v rodinách  a vyhoření  pečujících) - přednášky na setkáních, možnost konzultace s psychologem
  • Zvyšování právního povědomí a rozvoj znalostí a dovedností pečujících a dospělých klientů tak, aby byli připraveni na řešení vlastních situací
  • Vytváření sítě spolupracujících institucí v oblasti zdravotnických, sociálních a vzdělávacích služeb = zajištění kvalitní multidisciplinární péče
  • Služby mohou čerpat rodiny z celé ČR
  • Registrovaným klientům jsou poskytovány bezplatně

 

Zaregistrovat se můžete vyplněním vstupního dotazníku.

 

 
 

Jak doprovázení rodiny funguje v praxi?

·         Konzultace probíhají formou telefonických rozhovorů, mailem nebo osobních návštěv v rodině klienta.

·         Aktuální informace jsou klientům sdělovány prostřednictvím webu, Facebooku a e-mailu.

·         Během roku jsou pro rodiny organizovány psycho-relaxační pobyty (víkendové, týdenní) – během pobytů o děti pečují vyškolení asistenti, aby rodiče mohli odpočívat a sdílet své zážitky s ostatními pečujícími.

·         Dle individuálních potřeb je možno rodičům zprostředkovat konzultace s psychologem, speciálním pedagogem, fyzioterapeutem.

·         Pro rodiny a veřejnost pořádáme akce, které mají upozornit na existenci vzácných nervosvalových onemocnění –  benefiční gospelové koncerty, společenské a sportovní akce, výstavy fotografií ze života dětí…

Co naše klienty nejčastěji trápí?

·         Problémy s úřady

·         Nespokojenost s přístupem lékaře

·         Inkluzivní vzdělávání

·         Shánění doplatků na kompenzační pomůcky

·         Výběr vhodných pomůcek pro dítě

·         Bezbariérové úpravy bytu

·         Výběr motorového vozidla + jeho úpravy (plošiny, nájezdy, sedačky…)

·         Otázky z oblasti fyzioterapie

·         Komunikace s asistenty

·         Slaďování pracovního života s péčí o dítě

·         Strach  a obavy z progrese nemoci dítěte…

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund