Kolpingova rodina Smečno » Kolpingova rodina Smečno » Podpořené evropské projekty » PROJEKT - Společně zlepšíme péči o ohrožené děti a

Odkaz na stránky www.sluzbyrodinam.cz které jsou výstupem projektu.

Metodika vzniklá z projektu ZDE (dokument Adobe PDF)ZDE 275.5 KB (modemem staženo za 00:00:40)

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Tento projekt je financován z prostředků:

 

Kolpingova rodina Smečno - Společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny

Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867


O projektu

-          Projekt řeší chybějící spolupráci různých subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny. Jeho smyslem je vytvoření fungující spolupráce spočívající ve sdílení poznatků a jednotlivých činností při práci s ohroženými dětmi a rodinami.

-          Budou do něj zapojeni přední odborníci z řad pedagogicko-psychologických poradců, speciálních pedagogů, pracovníků OSPOD, rodinných poradců a terapeutů, dětských psychologů a psychiatrů a další. Zvažována bude též právní stránka práce s citlivými údaji a postupů sdílení informací v rámci zákonných podmínek.

-          Projekt byl spuštěn v září 2017 a bude trvat do konce října 2018. Jako výstup by pak měla sloužit metodika a elektronický nástroj umožňující další spolupráci i po skončení projektu.

Kontakty na realizátory

-          Odborný gestor: Ludmila Janžurová

-          Koordinátor projektu: Ing. Monika Lohová; e-mail: monika.lohova@dumrodin.cz; tel.: 702037241

-          Sociální a terénní pracovník: PhDr. Daniela Krausová; e-mail: daniela.krausova@dumrodin.cz; tel.: 775 558 252


Spolupracujeme

Mgr. Tereza Polesná - vedoucí Střediska výchovné péče Slaný

MUDr. Světlana Kroftová – pedopsychiatrička, aktuálně spolupracuje s organizací Medic point – Centrum léčby a prevence Mělník. Spolupracuje též s výchovným ústavem Klíčov a Dětským domovem Nové Strašecí.

Mgr. Jaroslava Budíková - poradenský speciální pedagog, pracovnice PPP pro Prahu 7 a 8, lektor DYS-centra Praha o.s., vedoucí Duha Jasmín, terapeut organizace Cesta.

PhDr. Dagmar Nosilová  - klinický psycholog a psychoterapeut, zabývající se individuální a skupinovou a párovou psychoterapií a psychodiagnostikou.


Výstupy projektu

Hlavními výstupy tohoto projektu budou Metodika a elektronický nástroj pro sdílení a síťování informací o práci s ohroženými dětmi a rodinami. Oba tyto výstupy bude možno nalézt na webových stránkách Kolpingovy rodiny, hotovou Metodiku pak i na stránkách www.esfcr.cz


Aktuality

V tuto chvíli je projekt již spuštěn. Realizátoři pilně pracují na organizaci úvodního setkání členů projektového týmu a jeho doplnění. Toto setkání proběhne na přelomu měsíců září a října.

30.10.2017:

Dne 10. října proběhlo úvodní setkání členů projektového týmu. Na tomto setkání všichni zúčastnění projevili souhlas s potřebou zavedení nástroje pro síťování služeb jednotlivých institucí při práci s ohroženými dětmi a rodinami. V současné době pracujeme na zmapování stávající situace ve službách pro ohrožené děti a rodiny a hledáme společné možnosti sdílení informací. Tyto poznatky postupně zapracováváme do vznikající metodiky.

Další setkání členů projektového týmu bylo naplánováno na 23.11.2017 v 16 hodin.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund