Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Z hlediska návazných a paralelních služeb spolupracujeme s následujícími organizacemi a institucemi.

V rámci poradenství pro rodiny s dětmi
Středisko rané péče Kolpingovy rodiny Smečno
SVP Středisko výchovné péče Slaný
PPP Pedagogicko-psychologická poradna Kladno

Další návazné spolupracující služby pro rodiny i jednotlivce

Pečovatelská služba Slaný
Linka důvěry Kladno
Azylový dům Kladno
Úřad Práce Kladno, dislokované pracoviště Slaný
Místní praktičtí lékaři a psychiatři
Právně poradenské a advokátní služby

Spolupracující služby v oblasti veřejných služeb
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví na MÚ ve Slaném
Okresní soud v Kladně

Navázali jsme spolupráci s Centrem pro rodinu VEGA Kladno
Podílíme se na Akčním plánu spolupráce Královského města Slaný a Agentury pro sociální začleňování
 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund