Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Stanovy


Kolpingova rodina Smečno se řídí stanovami Kolpingova díla ČR.
Výňatek ze stanov Kolpingova díla ČR:

"Cíle, úkoly a organizace jednotlivých Kolpingových rodin v České republice se řídí stanovami Kolpingova díla ČR a vycházejí z místních společenských, kulturních a hospodářských potřeb.“ (Stanovy Kolpingova díla Základní ustanovaní čl.1, § 2, bod 4.)


Výňatek z § 2 Poslání a cíle sdružení, odstavec 3:

"Kolpingovo dílo ČR podporuje a organizuje všestranné aktivity směřující k podpře zdravé a fungující rodiny."

Výňatek z §. 2 Poslání a cíle sdružení, odstavec 4:

"Kolpingovo dílo ČR usiluje o trvalý rozvoj jedince, prostřednictvím svých vzdělávacích, kulturních, sociálních, zdravotnických, tělovýchovných, sportovních, ekologických, humanitárních, charitativních projektů a aktivit, včetně lektorské a poradenské činnosti zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů."

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund