Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Každý uživatel služby je seznámen v průběhu vstupního rozhovoru s možností a způsobem jak postupovat v případě svého rozhodnutí o podání stížnosti. Stížnost může být podána ústní nebo písemnou formou a anonymně. K anonymnímu podání stížnosti je určena schránka s viditelným označením PODNĚTY – STÍŽNOSTI umístěná na viditelném místě.

 Písemnou stížnost adresujte na Středisko rané péče, Wilsonova 546, Slaný, 274 01).

Každá stížnost, ústní, písemná či anonymní je zaznamenána v Knize evidence a vyřizování stížností.

V knize je evidováno:

-          pořadové číslo stížnosti
-          datum přijetí stížnosti
-          forma stížnosti – ústní, písemná ,anonymní
-          kdo stížnost podal
-          kdo stížnost přijal
-          kdo stížnost řešil
-          obsah stížnosti
-          výsledek řešení stížnosti
-          jakým způsobem byl stěžovatel seznámen s řešením své stížnosti a kdy
-          vyjádření stěžovatele k řešení stížnosti – souhlas či jeho odvolá

 V případě, že klient není spokojený s vyřízením své stížnosti, má možnost se obrátit na zřizovatele sociální služby (ředitelku Kolpingovy rodiny) –  Kolpingova rodina Smečno, U zámku 5, Smečno, 27305.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund