Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Typy náhradní rodinné péče

 

·         Osvojení (adopce)

·         Pěstounská péče – dlouhodobá nebo dočasná

·         Poručnictví

·         Svěření dítěte do péče jiné fyzické osoby než rodiče

 

Podrobnější informace naleznete po rozkliknutí zvýrazněných nadpisů níže.

Vážení rodiče,

v rámci projektu „Podpora rodin se SMA a dystrofiemi“  nabízíme Vašim dětem i v letošním roce  možnost účastnit se týdenního prázdninového pobytu v RC Smečno.

RODINNÉ CENTRUM SMEČNO  ZVE ŠIROKOU VEŘEJNOST NA VÍKEND „PETRKLÍČ“

Osvojitelé (neboli adoptivní rodiče) přijímají dítě za své ve všech aspektech a mají k němu stejná práva a povinnosti jako k dítěti, které by se jim narodilo. Jeho původní rodiče již do výchovy nemohou nijak vstupovat a k dítěti ztrácejí veškerá práva a povinnosti. Pro opuštěné dítě je tato forma náhradní péče po právní stránce nejvýhodnější, protože získává stejné právní postavení jako biologické (vlastní) dítě osvojitele. Může tedy například dědit, všichni příbuzní osvojitelské rodiny jsou i jeho příbuznými atd.

Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech, k výkonu mimořádných záležitostí žádá souhlas zákonného zástupce (rodiče dítěte). Pěstoun nemá vyživovací povinnost k dítěti, pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna. Pěstouny mohou být ustanoveni i manželé.

Poručník má práva a povinnosti srovnatelné s právy a povinnostmi rodičů, nemá však k dítěti vyživovací povinnost. Poručník plní roli zákonného zástupce dítěte, ale jeho rozhodnutí v podstatné věci týkající se dítěte vyžaduje schválení soudu. Pokud poručník o dítě osobně pečuje, má nárok na stejné hmotné zabezpečení jako pěstoun. Poručníky nezletilého mohou být ustanoveni i manželé.

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě