Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Na semináři se s rodiči zaměříme na porozumění tomuto období jehož vývojovým cílem pro dospívající je najít smysluplný výhled do budoucna, uvědomit si a přijmout zodpovědnost za svůj život, odpoutat se od rodičů.  U dítěte dochází k významnému rozvoji  abstraktního myšlení,  v maximální míře se zasazuje o svou novou identitu, ale zároveň mu chybí zkušenosti, neumí dobře odhadnout své síly a schopnosti, je velmi konfliktní.

Cílem semináře bude seznámit  rodiče s možnými způsoby komunikace - jak v tomto náročném období se svým potomkem jednat, jak mu umožnit, aby toto období prožil a mohl být nezávislý a jak s ním společně budovat základy nového způsobu soužití. 

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě