Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

1995 - 2000

Rozvoj a stabilizace obsahové náplně programů

V této době byla již poměrně dobře ukotvená programová nabídka pro rodiny, organizace zaměstnávala již profesionály, a to jak na přímou práci s klienty tj. vedení seminářů s tématikou manželských a rodičovských vztahů, tak pro péči o děti, ale i technicko správní zázemí ( vedoucího, administrativní pracovnici, účetní, údržbáře, kuchařky a uklizečku). Vzhledem k povaze projektu s preventivním charakterem, se však stále méně dařilo nacházet vstřícné prostředí pro získávání dostatečných finančních prostředků na dotování malého provozu. Abychom včas zabránili ukončení slibně se rozvíjející služby, rozhodli jsme se najít silnějšího partnera. Tímto partnerem se ukázalo být Kolpingova dílo v ČR, ke kterému jsme v roce 2001 vstoupili. 
 

2001 - 2009

Rozvoj nových aktivit sdružení

S tvůrčím elánem jsme nastoupili cestu dalšího rozvoje. Tato doba, již poměrně vzdálená od pádu komunismu, vykazovala také zvláštní potřeby, na které bylo zapotřebí nově reagovat. Začal se projevovat rozdíl mezi movitějšími a sociálně slabými rodinami, narůstal počet matek bez práce, přibývalo unavených, vyčerpaných otců, mladistvých experimentujících s návykovými látkami, přetížených rodičů pěstounů apod. Zároveň ubývalo možností, kde a jak načerpávat a pro některé i schopností se orientovat v přepestré nabídce zážitků a návodů řešení.
Dlouhodobou zkušeností v práci s nejrůznějšími typy rodin jsme mohli mnohým nabídnout odpověď na jejich otázky.

V roce 2002 vznikla Rodinná poradna ve Slaném jako reakce na poptávku ve slánském regionu. Krátce na to jsme začali školit budoucí rodiče k přijetí adoptovaného dítěte do rodiny. Naši odborníci rovněž pravidelně vzdělávali matky pěstounky v SOS Dětských vesničkách. Ve dvou okresech středočeského kraje jsme zajišťovali psychologickou podporu sociálním pracovnicím. Organizovali jsme speciální pobyty pro matky pěstounky s dětmi. Poskytovali jsme zázemí pro pobyty dětí dětských domovů, krátkodobé pobyty s programem pro ženy z azylových domů, naši konzultanti vyjížděli do rodin s dětmi s postižením, založili jsme druhou pobočku naší Rodinné poradny v Berouně, vydali jsme ve spolupráci se Středočeským krajem metodiku pro přípravy rodičů žádajících o náhradní rodinnou péči, vytvořili jsme samostatnou podporu se zázemím pro rodiny s postiženým dítětem spinální muskulární atrofií, reagovali jsme na poptávku mladých maminek ve Slaném i přilehlých obcí a otevřeli jsme Mateřské centrum s denním provozem. Jako poslední naší aktivitou je organizování kurzů vzdělávání žen, vracejících se na trh práce s možností získání rekvalifikace ve dvou profesích a vzdělávání osob pečujících o osobu blízkou formou e-learningu.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund