Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

V rámci semináře budou rodiče seznámeni s jednotlivými oblastmi vývoje dítěte, které ovlivňují dobrý start ve škole a také s možnostmi jejich rozvoje a posilování. Pozornost rodičů bude  směřována ke třem oblastem:

příprava na školu                -     pravidelnost, krátké časové úseky, pomoc dítěti, ale nepracovat za něj

                                           -     konkrétní náměty na procvičování

výchovné vedení dítěte        -    stanovit přiměřené hranice chování, jejich důsledné dodržování

        -    zdravý životní styl (spánek, jídlo, zábava, TV, PC)

        -    posilování sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti dítěte

spolupráce se školou            -    jednotné působení rodiny a školy na partnerské úrovni  - vzájemný  respekt 

  -    komunikovat se školou, problematické situace řešit hned

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund