TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

  

                     Podrobnosti o nadcházejícím Víkendovém vzdělávacím kurzu


                    !!! TERMÍN POSLÁNÍ PŘIHLÁŠKY 16. DUBNA 2010 !!!MÍSTO KONÁNÍ je v Rekreačním středisku Zámeček Hodonín v Hodoníně u Kunštátu
- gps: 49°30'1.933"N, 16°24'39.084"E
- odkaz na mapu

TERMÍN KURZU je stanoven na 14.  – 16. Května 2010. (začíná se v pátek v 16:00)
PROGRAM: Bude vyvěšen v nejbližší době natéto stránce
FINANČNÍ OTÁZKA: Zámeček má poměrně příznivé ceny. Cena zahrnuje stravu a ubytování. Pro dospělé za 1 den je  410,-. Cena pro děti za 1 den je 280,-.     
FINANČNÍ PODPORA: V projektu, z kterého je tento víkend hrazen (pozn.dole) je vyčleněna částka (PŘÍMÁ PODOPRA), která má snížit náklady účastníkům kurzů. Tuto podporu může konkrétní pečující osoba čerpat pouze jednou, tzn. jestliže se chcete účastnit víkendu podruhé (počítáno od 1.6.2009, kdy začal Projekt Učíme se zvládat SMA!), nemůžete tuto podporu čerpat. Samotná přímá podpora se týká stravného, cestovného  a ubytování.
Pro jednu pečující osobu jsou částky přímé podpory stanovené takto:
STRAVNÉ:  Můžeme vyplatit max. 250 Kč na výdajový lístek proti dokladu o stravování v Zámečku
UBYTOVÁNÍ:  Můžeme vyplatitmax. 600 Kč na výdajový lístek proti dokladu o ubytování.
CESTOVNÉ:  Můžeme vyplatitmax. 500 Kč na výdajový lístek proti cestovnímu dokladu, který vyplníme za Vás proti kopii velkého technického průkazu, který nám, prosím zašlete spolu se závaznou přihláškou a dotazníkem!!!  

 

                         !!! TERMÍN POSLÁNÍ PŘIHLÁŠKY 16. DUBNA 2010 !!!Pozn.: Tento projekt je hrazen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  projektu č. CZ.1.04/3.1.03/22.00083

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund