Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Víkendové vzdělávací kurzy (VVK) jsou a budou, za podpory Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR, uskutečňovány od roku 2009 do roku 2011. Pro toto období je naplánováno 6 VVK.
Kapacita  jednoho VVK je 15 pečujících osob. Zájemci, kteří se přihlásí nad rámec kapacity jsou zařazeni do následujícího VVK.
Pro informace o proběhlých či plánovaných kurzech použijte menu vlevo.

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě