Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Zájemce je o poskytované službě informován prostřednictvím webových stránek - www.dumrodin.cz, informačního letáku, doporučením pracovníky jiných sociálních služeb, doporučením spolupracujících organizací.

 

Zájemce o službu si telefonicky či osobně sjedná schůzku s koordinátorem služby.

 

Při prvním jednání je se zájemcem sepsána Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby, předán informační materiál včetně cenového sazebníku.

Při sepisování Smlouvy jsou se zájemcem formulovány konkrétní cíle. které má služba naplňovat a jak bude služba probíhat (časový rozsah služby, místo poskytnutí, jaké činnosti budou vykonávány, cena služby apod.)

Mezi příjemcem odlehčovací služby a poskytovatele odlehčovací služby vzniká smluvní vztah. Na základě uzavření písemné smlouvy dojde k nastavení služby tak, aby přesně odpovídala konkrétnímu uživateli.

Při podpisu Smlouvy jsou uživateli či jeho opatrovníkovi předány písemná Vnitřní pravidla odlehčovací služby, aktuální sazebník organizace, osobní dotazník pro uživatele.

 

 

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě