Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Zájemce je o poskytované službě informován prostřednictvím webových stránek - www.dumrodin.cz, informačního letáku, doporučením pracovníky jiných sociálních služeb, doporučením spolupracujících organizací.

 

Zájemce o službu si telefonicky či osobně sjedná schůzku s koordinátorem služby.

 

Při prvním jednání je se zájemcem sepsána Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby, předán informační materiál včetně cenového sazebníku.

Při sepisování Smlouvy jsou se zájemcem formulovány konkrétní cíle. které má služba naplňovat a jak bude služba probíhat (časový rozsah služby, místo poskytnutí, jaké činnosti budou vykonávány, cena služby apod.)

Mezi příjemcem odlehčovací služby a poskytovatele odlehčovací služby vzniká smluvní vztah. Na základě uzavření písemné smlouvy dojde k nastavení služby tak, aby přesně odpovídala konkrétnímu uživateli.

Při podpisu Smlouvy jsou uživateli či jeho opatrovníkovi předány písemná Vnitřní pravidla odlehčovací služby, aktuální sazebník organizace, osobní dotazník pro uživatele.

 

 

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund