výstava více

 

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » výstava více
Plakát prezentace - zde (dokument Adobe PDF)zde

Rodinné centrum, které zřizuje občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno, v Tomanově ulici ve Slaném, je poskytovatelem rozsáhlých služeb pro rodinu. Již od roku 2002 je zde Rodinná poradna, dále pak středisko Rané péče, zaměřené na pomoc rodinám s dětmi se zdravotním postižením a nerovnoměrným vývojem a projekt Podpora rodin s onemocněním Spinální muskulární atrofií. Další  významnou a dlouhodobou službou veřejnosti je profesionální příprava adoptivních a pěstounských rodičů k přijetí dítěte do rodiny. Rodinné centrum také pořádá řadu vzdělávacích kurzů pro ženy vracející se po mateřské dovolené na trh práce či vzdělávací kurzy pro pěčující osoby.  Zatím poslední a nejmladší z daných služeb je Mateřské centrum Rybička, které je tu pro děti a jejich rodiče už rok.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund