Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Školení pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči

Kolpingova rodina Smečno působí již několik let v oblasti náhradní rodinné péče. Naše organizace se věnuje mimo jiné i vzdělávání pěstounů. Program je vždy sestavován na základě nejžádanějších témat ze strany pěstounských rodin. V uplynulých letech byla nejvíce žádaná tato témata:

Potřeby a vývojové úkoly dítěte v pěstounské rodině (důležité vývojové etapy

                                                osobnosti dítěte od věku batolecího po pubertu)
Identita osobnosti - sociální učení, posilování sociálních kompetencí.
Školní úspěšnost a neúspěšnost a podpora dítěte v rodině
Psychická problematika dítěte - speciální vzdělávací potřeby(SPU,ADD,ADHD)

Nápadnosti chování dítěte v NRP

Potřeby a vývojové úkoly dítěte v pěstounské rodině
Deprivace dětí a možnosti nápravy

Výchovné přístupy

Aktuální výchovné problémy

Odměny a tresty

Sourozenecké vztahy

Nově jsme tento rok zařadily i tato témata:

Syndrom vyhoření, Virtuální svět a děti v něm, Finanční gramotnost

V období od 17.6. do 19.6.2016 proběhlo víkendové setkání pěstounských rodin z berounského regionu v Domě rodin ve Smečně, které naše organizace zorganizovala ve spolupráci s odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství v Berouně.  Naše školení jsou jak jednodenní, tak víkendové, kterého se zúčastní i děti pěstounů. Kromě programu pro dospělé připravujeme i činnosti společné pro děti s rodiči a zároveň se věnujeme i dětem samotným. Tento víkend jsme zvolili techniky, pomocí kterých děti sdělují svá přání, myšlenky, problémy, o kterých pak s dětmi mluvíme. Jednou z možností jak se neverbálně vyjádřit je kresba. Každé dítě nakreslilo své „tričko“, ve kterém charakterizovalo samo sebe – své zájmy, záliby i svůj pohled do budoucna, co by si přálo.  Protože kresba byla anonymní, rodiče měli za úkol přiřadit „tričko“ svému dítěti. To nebylo vždy jednoduché. I touto formou se můžeme dozvědět více o svém dítěti a lépe mu porozumět

V kurzech, při práci ve skupinách, se mnozí ostýchají zeptat se, dát najevo svou neznalost. Pro výše zmíněné důvody volají mnozí ze zúčastněných po individuální konzultaci, kde mohou otevřeněji hovořit o svých rodinných problémech, ptát se bez pocitu studu a ohrožení.  Z tohoto důvodu bychom v budoucnu rádi realizovali tuto formu práce s pěstounskými rodinami po dohodě se spolupracujícími OSPODy.

Ze setkání, školení, si odnáší frekventanti také nové znalosti a informace týkající se spolupráce s odbornými institucemi pro řešení specifických obtíží, nabídku odborné literatury a publikací. Pomáháme při výběru knih, pracovních materiálů a pracovních listů vhodných například pro usnadnění domácí přípravy dítěte do školy.  


                           

 


 

 

 

Víkendový kurz 6.11. -  8.11.2015 pro rodiny s dětmi v pěstounské péči

Během víkendu proběhlo v Domě rodin ve Smečně školení pěstounů z berounského regionu, které naše organizace zorganizovala ve spolupráci s odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství v Berouně. Tato školení jsou jak jednodenní, tak víkendové, kterého se zúčastní i děti pěstounů. Kromě programu pro dospělé připravujeme i činnosti společné pro děti s rodiči a zároveň se věnujeme i dětem samotným. Tento víkend jsme zvolili techniky, pomocí kterých děti sdělují svá přání, myšlenky, problémy, o kterých pak s dětmi mluvíme. Jednou z možností jak se neverbálně vyjádřit je kresba. Každé dítě nakreslilo své „tričko“, ve kterém charakterizovalo samo sebe – své zájmy, záliby i svůj pohled do budoucna, co by si přálo.  Protože kresba byla anonymní, rodiče měli za úkol přiřadit „tričko“ svému dítěti. To nebylo vždy jednoduché. I touto formou se můžeme dozvědět více o svém dítěti a lépe mu porozumět

Zde máte pár ukázek.

 

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě