Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Odlehčovací služba » Základní informace pro uživatele

Odlehčovací službu poskytujeme v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Poslání

Poskytujeme rodičům pečujícím o dítě ve věku od 3 do 15 let se zdravotním postižením, především o dítě s poruchou autistického spektra a nervosvalovým onemocněním, čas a prostor pro odpočinek a načerpání nových sil.

 

Cíle služby

 1. Zprostředkovat pečujícím osobám potřebný odpočinek ke zvládání každodenní péči o své postižené dítě v domácím prostředí.
 2. Umožnit dítěti vést důstojný život bez přerušení kontaktu s jeho rodinou.

Forma poskytování služby

Odlehčovací služby jsou uživatelům poskytovány ambulantní a terénní formou.

 • Ambulantní odlehčovací služba je poskytována   rodinám ze všech krajů ČR v budově Dům rodin, U Zámku 5, 273 05 Smečno.

   

 • Terénní odlehčovací služba je poskytována rodinám v jejich domácím prostředí a je realizována v dojezdové vzdálenosti 40 km od Smečna.

   

  Služba je poskytována v souladu se standardy a metodikami odlehčovací služby.

Cílová skupina

Rodina s dítětem ve věku od 3 do 15 let se zdravotním postižením. Služba je primárně určena rodinám s dětmi poruchou autistického spektra (PAS), dále pak pro rodiny s dětmi s nervosvalovým onemocněním s dg. spinální muskulární atrofie (SMA) a Duchennova muskulární dystrofie (DMD), ale i rodinám s dítětem s dalším zdravotním omezením.

Do této cílové skupiny nespadají:

 • děti mladší tří let a starší patnácti let

   

 • děti s těžkým zrakovým postižením (nevidomé a slabozraké)

   

 • děti se sluchovým postižením (stupeň postižení 3 a 4)

   

 • děti agresivní vůči druhým

   

 • děti se speciálním dietním programem:

   

 • diabetici, děti trpící středně těžkou a těžkou potravinovou alergií (celiakií, intolerancí laktózy)

   

 • děti vyžadující pravidelnou aplikaci léku injekční formou

   

 • děti, které vyžadují vysoce specializované úkony (např. odsávání, krmení sondou)

   

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund