Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Raná péče » Základní informace pro uživatele

Cílem rané péče


je pomáhat rodičům poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Společně hledáme nejvhodnější postupy pro rozvoj dítěte v oblasti komunikace, sebeobsluhy, hry, vzdělávání, zapojení mezi vrstevníky. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti rodiny tak, aby se dítě se znevýhodněním mohlo postupně začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.
Středisko rané péče Slaný (SRP) se zaměřuje na  podporu rodin s dítětem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, dětskou mozkovou obrnou, ADHD a s poruchou sluchu.

Principy služby zde

Z jakých služeb SRP si můžete vybírat a co jednotlivé služby obsahují  si můžete prohlédnout zde                 

Největší zkušenosti máme s podporou rodin s dítětem se závažným nervo-svalovým onemocněním SMA(spinální muskulární atrofie), pro které naše organizace vytvořila ucelený program Podpora rodin s SMA.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund