Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » základní informace více

Naše poradna s Vámi může řešit

 • problémy v komunikaci, neshody, nedorozumění, hádky
 • osamělost
 • problémy vyplývající z rozdílných osobností partnerů
  problémy v seznamování nebo výběru partnera
 • neshody v oblasti kompetencí, práv a povinností členů rodiny
 • mezigenerační problémy
 • výchovné problémy s dětmi
 • rodinné, manželské, párové a osobní krize
 • ztrátu, ohrožení či hledání smyslu života nebo identity
 • život s handicapovaným členem rodiny
 • citové odcizení partnerů 
 • žárlivost a nevěry
 • problémy intimního soužití
 • předrozvodové, rozvodové a porozvodové poradenství
 • dohody o styku s dětmi v rozvodových situacích
 • zvládání zátěžových životních situací
 • nezaměstnanost
 • sociálně právní poradenství

Typy konzultací

Individuální konzultace

Poradenského procesu se účastní jen klient starší 16let a odborný pracovník.

Manželská a párová konzultace

Poradenského procesu se účastní pár, který má možnost jak společných tak individuálních konzultací s terapeutem. Službu může vyhledat i jednotlivec starší 16let deklarující problém v párovém soužití.

Rodinná konzultace

Rodinná konzultace se zaměřuje na celou rodinu včetně dětí, věnuje pozornost vzájemným vztahům v celé rodině. I zde může tuto službu vyhledat jednotlivec starší 16let deklarující problém v rodině. Konzultace samotného dítěte mladšího 16let je možná v případě označení problému jako rodinného, podepsaným souhlasem zákonného zástupce.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund