Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Základní informace

Rodinná poradna pomáhá

  • Podporovat schopnost rodin, párů a jednotlivců řešit své těžkosti vlastními silami
  • Poskytovat rodinám, párům a jednotlivcům informace vedoucí k uplatnění jejich práv a oprávněných zájmů
  • Poskytovat rodinám, párům a jednotlivcům kontakt na spolupracující odborné instituce a
    odborníky v případech přesahujících kompetence rodinné poradny
  • Poskytovat rodinám, párům a jednotlivcům odbornou pomoc při řešení partnerských a osobních krizí s preferencí zachování rodiny
  • Podporovat rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči při jeho výchově
  • Podporovat rodiny, páry a jednotlivce v období rodinné či osobní krize k přirozenému začlenění do sociálních vztahů a do společnosti
  • V rozvodových situacích vést rodiny, páry a jednotlivce ke kultivovanému řešení rozvodové situace s maximálními ohledy na zájmy dětí či dítěte
  • V období po rozvodu poskytovat odbornou pomoc tomu z bývalých partnerů, který o ni požádá

Podrobnější informace  a typy konzultací - zde

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund