Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Základní údaje


Kolpingova rodina Smečno

Sídlo organizace:
U Zámku 5

273 05 Smečno

Kancelář vedení organizace
Statutární zástupce organizace a ředitelka:
Ludmila Janžurová

Wilsonova 546

274 01 Slaný

 

 

IČO 70929688
reg. VSC/ 1- 15854/92

 

www.dumrodin.cz

tel777 558 778 

e-mail: ludmila.janzurova@dumrodin.cz

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund