Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Odborné sociální poradenství

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR


 

Pět jazyků lásky

·         jednou z podmínek dobrého partnerského vztahu je „citové naplnění“ – cítit náklonnost, ocenění a lásku druhého k nám

·         každý člověk má v sobě „citovou nádrž“ -  spokojenost a pocit štěstí se odvíjí od „míry naplněnosti“ této nádrže

·         když jsme sami kladně přijímáni „máme plnou citovou nádrž“ máme sami větší motivaci toto jednání opětovat, vycházet partnerovi vstříc

·         každý dospělý člověk i dítě má svůj přirozený způsob jak přijímá a rozumí projevům náklonnosti, ocenění a  lásky (obdoba rodného jazyka)

·         tato emocionální, výrazová řeč lásky se liší → pak nezáleži na tom, jak moc se snažíme dát svou lásku najevo, když nám partner „nerozumí“ (je to jako když mluvím na japonce česky)

 

Rozlišujeme 5 základních způsobů výrazové řeči lásky – primární jazyky

1.       slova

·         pozitivní hodnocení (to ti sluší, to se ti povedlo..)

·         povzbuzení (dodávat odvahu, důvěra, že to zvládne – ve věcech, které sám chce, ne nutit ho něco dělat!)

·         v krizi -laskavá slova (schopnost odpustit a jít dál - ne ironie, nevracet se stále k chybám, výčitkám)

·         pro přijímacího - své potřeby formulovat jako vodítko, prosbu – ne ultimata

2.       pozornost

·         mít pro druhého čas, udělat si ho

·         věnovat ji druhému plně (oční kontakt, naslouchání – ne se přitom dívat na TV)

·         společné výlety, činnosti

·         v krizi -vyposlechnout si ho – ne mu radit, co má dělat a jak!, neskákat do řeči

·         pro přijímajícího – umět říct co by mi udělalo radost

3.       dary

·         pro tyto jedince je dárek symbolem vztahu, nezáleží na hodnotě dárku! ale na způsobu obdarování, předání!

·         kreativita – stačí drobnost jako symbol toho, že na druhého myslím

·         dárek není odměnou za něco, ale projevem lásky

·         v krizi - darování sebe sama – blízkost ve chvíli, kdy je druhý v těžké situaci

·         pro přijímajícího – ocenit

4.       skutky

·         ptát se co druhému udělá radost (můžu něco dělat v dobré víře, ale nemusí to být v „jeho řeči“ – pak to nevnímá jako potvrzení náklonnosti)

·         nabízet svou pomoc, vzít si na starosti určité činnosti (být v tom spolehlivý)

·         pro přijímající - prosba je návodem – co mi udělá radost, příkaz je bariéra

5.       fyzický kontakt

·         nejen spojené se sexuálním chováním, naopak doteky a kontakt při běžné komunikaci, činnostech

·         masáže, přivítání, rozloučení

·         letmé doteky při „procházení“ kolem druhého

·         při krizi - pevné obětí

·         pro přijímajícího – umět říct, které doteky jsou mi příjemné

Určení primárního jazyka:

·         co od partnera často vyžadujeme

·         jak mu projevuji náklonnost já

·         co mě od partnera nejvíc zraňuje (opak)

Pro všechny „jazyky“ platí

– překonávat zaběhlé stereotypy

- sami vyvinout aktivitu, nečekat, až si druhý řekne o projev náklonnosti

 

 

Alimenty v poslanecké sněmovně

Mnozí z nás si dozajisté nemohli nevšimnout prohlášení ministryně spravedlnosti úřednické vlády a následujících úvah ČSSD ohledně alimentů. Ministryně ..... by ráda sjednotila výši alimentů, patrně dle nějakéh vzorce odvislého od výše platu plátce alimentů a nároků rodiny (dosavadní životní úrovně rodiny). Myšlenku dále rozvedli poslanci ČSSD návrhem, aby v případě platební neschopnosti hradil alimenty za plátce stát. Obě myšlenky jsou chválihodné a dozajista by usnadnili život mnoha příjemcům alimetů. Dovedu si představit jeho fungování například ve skandinávských státech či jiných demokraticky a hlavně lidsky vyspělejších státech. V zemi vykuků a notorických obchazečů zákonů si účinnost takového zákona opravdu představit neumím.

Jako poradce v rodinné poradně, řešící porozvodovou problematiku, jsem častým posluchačem stížností typu: " Směšné alimenty mého bývalého manžela nestačí ani na to základní, ale nic s tím neudělám, je podnikatel a daňové přiznání má záměrně mínusové" nebo "Bývalý muž je veden na pracáku, na černo má třicet tisíc a doslova se mi vysmívá". V poradně mi brečí muž, jak je špatný rok a za pár dní ho vidím v nejnovějším Mercedesu. Z druhé stránky mě vypráví žena, jak těžké je udržet děti na všech těch fiančně náročných kroužcích a dalším šetřením vyjde najevo, že děti prakticky nikam nechodí.

Dost dobře si nedovedu představit, že by ve výše uvedených příkladech dorovnával alimenty do "standardní tabulkové" výše stát, potažmo daňový poplatník. Navíc si myslím, že výše alimetů je hlavně záležitost svědomí, každého z nás. Výživa vlastních dětí (mluvím o příspěvcích na děti, které stále převažují nad příspěvky na bývalého partnera) by měla být geneticky zakódovaná priorita rodičů.

Jak jsem již zmínil v úvodu, myšlenka vlády a ČSSD o takovém zákonu je v zásadě dobrá. Takový zákon by jistě uvítali jedinci, jejichž bývalí partneři jsou asociální a výhýbají se placení nehledě na soudní rozhodnutí. K realizaci takové myšlenky a postoupení její podoby v zákoně k debatám do sněmovny by ale měly předcházet dlouhodobé výzkumy a analýzy problému i případných metodik, aby se peníze státu dostali opravdu k těm co je potřebují a nestala se z nich další státem garantovaná dávka pro jedince vyhýbající se práci a povinnosti a chronické zneuživatele sociálních dávek.

Mgr. David Prokop

psycholog, Rodinná poradna Beroun

 

Virtuální vztahy

SMS, internet, chat, blog, Facebook...., nástroje moderních technologií usnadňující komunikaci. Kdo je ovládá je informačně napřed. Kdo je používá má šanci v jedné chvíli komunikovat se stovkou dalších lidí a jeho šance, například na seznámení, na první pohed stoupají. V praxi se ale bohužel stále častěji setkávám s faktem, že kvalitě vztahu moc neprospívají.<79-4119-4120 onclick="show('/index.php?cmd=show&imageID=4120&title=',460,294)" align="right" width="150" src="/res/data/008/000879_03_004119.jpg" alt="" height="96">

Šestnáctiletý pár z jedné střední školy provozuje intenzivní žhavou komunikaci na chatu. Ve virtuální rovině již vyzkoušeli všechno možné,popsali si své nenitěrnější pocity, vyslovili své nejitimnější přáví a po síti prožili třeba i orgasmus. Denně se potkávají na chodbách gymnázia, klopí oči k zemi a stydí se pozdravit.

Patnáctiletý chlapec si po pokusu o sebevraždu stěžoval na svojí dívku:"Udělala mi peklo, po tom co zjistila, že jsme si založil profil a neřekl jí to, kontrolovala mi SMSky a zakázala mi jakoukoliv komunikaci, i s kamarády".

SMSky jako zdroj žárlivosti asi ani nemusím představovat, ale sáhněme si do svědomí, kdo z lehkým srdcem třeba odvolal setkání na poslední chvíli. V době pevných telefonů by asi nikoho nenapadlo odvolat sjednanou schůzku hodinu před setkáním. S mobilním telefonem je nedodržení slibů jaksi jednodušší. Jak lehké je jeho použití, když se nám sekání nehodí a nebo bychom někoho raději zrovna neviděli. Že potom třeba přijdeme o příjemné nečekané chvilky již není třeba hovořit. Lidé se prostě přestávají setkávat tváří v tvář.

Lidé se zkrátka stále častěji dostávají do situací, kdy je jednodušší svoje city ke druhému popsat v emailu než je projevit na živo s květinou v ruce. Zkusme si jen tak cvičně spočítat, kolik vět, slov nebo snad času promluvíme se svým manželem, manželkou, kamarádem, parnerkou in vivo a kolik slov či vět prohovoříme naopak po telefonu, SMSkou nebo emailem. Jak velkou radost máte, když vám přijde SMS: "blahopřeji ti k tvým narozeninám", a jak velkou, když uslyšíte to samé někde v baru se skleničkou vína v ruce ? Co se vám honí hlavou, když slyšíte každoročně před silvestrem, že mobilní síť bude pravděpodobně přetížena a že tento den češi rozposílali stotisíce SMSek ? Jste naštvaní na mobilní technologie nebo se zamyslíte nad tím, kdo z nás má tu sílu vůbec všechny ty SMSky přečíst. Člověk je tvor společenský. Vyberme si tedy letos jednoho z každoročních adresátu novoročních zprávy, navštivme ho osobně a udělejme něco pro naší zpětnou socializaci.
Mgr. David Prokop
psycholog, Rodinná poradna Beroun

<79-4119-4120><79-4119-4120><79-4119-4120>

 

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu firmě

Nadace Agrofert

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu firmě