Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

5 jazyků lásky

 

Jednou z podmínek dobrého partnerského vztahu je „citové naplnění“ – cítit náklonnost, ocenění a lásku druhého k nám. Každý člověk má v sobě „citovou nádrž“ -  spokojenost a pocit štěstí se odvíjí od „míry naplněnosti“ této nádrže. Když jsme sami kladně přijímáni „máme plnou citovou nádrž“ máme sami větší motivaci toto jednání opětovat, vycházet partnerovi vstříc. Každý dospělý člověk i dítě má svůj přirozený způsob jak přijímá a rozumí projevům náklonnosti, ocenění a  lásky (obdoba rodného jazyka). Tato emocionální, výrazová řeč lásky se liší → pak nezáleži na tom, jak moc se snažíme dát svou lásku najevo, když nám partner „nerozumí“ (je to jako když mluvím na japonce česky)...

 

Rozlišujeme 5 základních způsobů výrazové řeči lásky – primární jazyky

1.       slova

·         pozitivní hodnocení (to ti sluší, to se ti povedlo..)

·         povzbuzení (dodávat odvahu, důvěra, že to zvládne – ve věcech, které sám chce, ne nutit ho něco dělat!)

·         v krizi -laskavá slova (schopnost odpustit a jít dál - ne ironie, nevracet se stále k chybám, výčitkám)

·         pro přijímacího - své potřeby formulovat jako vodítko, prosbu – ne ultimata

2.       pozornost

·         mít pro druhého čas, udělat si ho

·         věnovat ji druhému plně (oční kontakt, naslouchání – ne se přitom dívat na TV)

·         společné výlety, činnosti

·         v krizi -vyposlechnout si ho – ne mu radit, co má dělat a jak!, neskákat do řeči

·         pro přijímajícího – umět říct co by mi udělalo radost

3.       dary

·         pro tyto jedince je dárek symbolem vztahu, nezáleží na hodnotě dárku! ale na způsobu obdarování, předání!

·         kreativita – stačí drobnost jako symbol toho, že na druhého myslím

·         dárek není odměnou za něco, ale projevem lásky

·         v krizi - darování sebe sama – blízkost ve chvíli, kdy je druhý v těžké situaci

·         pro přijímajícího – ocenit

4.       skutky

·         ptát se co druhému udělá radost (můžu něco dělat v dobré víře, ale nemusí to být v „jeho řeči“ – pak to nevnímá jako potvrzení náklonnosti)

·         nabízet svou pomoc, vzít si na starosti určité činnosti (být v tom spolehlivý)

·         pro přijímající - prosba je návodem – co mi udělá radost, příkaz je bariéra

5.       fyzický kontakt

·         nejen spojené se sexuálním chováním, naopak doteky a kontakt při běžné komunikaci, činnostech

·         masáže, přivítání, rozloučení

·         letmé doteky při „procházení“ kolem druhého

·         při krizi - pevné obětí

·         pro přijímajícího – umět říct, které doteky jsou mi příjemné

Určení primárního jazyka:

·         co od partnera často vyžadujeme

·         jak mu projevuji náklonnost já

·         co mě od partnera nejvíc zraňuje (opak)

Pro všechny „jazyky“ platí

– překonávat zaběhlé stereotypy

- sami vyvinout aktivitu, nečekat, až si druhý řekne o projev náklonnosti

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund