Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Zaujalo nás » Jak je možné řešit partnerské a rodinné konflikty konstruktivně

Jak je možné řešit partnerské a rodinné konflikty konstruktivně

V době, kdy jsou rodiny nucené trávit dlouhý čas pouze pohromadě a musí se vyrovnávat s mnoha frustracemi a obavami může narůstat počet konfliktů.  Zdá se, že s délkou této izolace, by měla frekvence konfliktů spíše klesat. Postupem k bezpečnému řešení konfliktů může být takzvaná konstruktivní hádka. Vyplatí se ji vyzkoušet na spíše méně důležitých maličkostech. Pokud se podaří jí opakovaně zvládnout, získané komunikační kompetence se začnou projevovat i v řešení otázek zásadnějších.

Zde jsou zásady vedení konstruktivní hádky

·        Domluvíme se, kdy a kde se budeme hádat, všichni zainteresovaní by měli souhlasit. Platí zde právo veta – kdokoliv může (a je to dobré pro všechny, když toto právo využije) říci „teď ne“.  Je pak dobré mít „stanovený“ čas, kdy mohou hádky proběhnout. Vhodný je čas, kdy jsme najedení, máme klid od jiných úkolů a vyrušování.

·        Řešíme jen aktuální problém, je důležité konkrétně pojmenovat, o co nám jde. Měl by být popsán pozitivně (jako to co chceme, aby se stalo – například byl v pokoji pořádek). Zcela se vyhýbáme vytahovaní věcí z minulosti. Jakmile něco takového zazní, jde o jasný signál, že hádka přestává být konstruktivní. Rovněž se snažíme neargumentovat názory a postoji druhých („Maminka říkala, že jsi...“). Výhodné je vyhýbat se v řeči takzvaným „ absolutním kvantifikátorům (vždycky, nikdy, všichni, nikdo)

·        Vhodné jsou takzvané „Já výroky“ („já bych potřeboval,... chtěl, ... se cítím...“). Zásadně při hovoru o druhém mluvíme o chování, jednání vyhýbáme se hodnocení osoby (nechal jsi po sobě nepořádek x jsi bordelář).

·        Dáváme druhému dostatek prostoru se vyjádřit. Každý je jinak výřečný, ale v dialogu by měl být čas jednotlivých partnerů podobný. Věnujeme skutečnou pozornost tomu, co druhý říká, vyhýbáme se přerušování, skákání do řeči. Často se stává, že spíše než o tom co říká druhý, přemýšlíme již o své replice. Tomu je potřeba se „silou vůle“ vyhnout. Pomůže, když si pokusíme shrnout pár větami to, co druhý říkal.

·        Nepoužíváme vulgarismy, poznámky, které by mohly zranit nebo urazit druhého. Míváme tendenci oplácet ránu ranou. Je potřeba být k tomu pozorný a v případě, že se urážky v diskuzi objevují, je potřeba zpomalit. Můžeme znovu pojmenovat problém, který chceme řešit, případně konstruktivní hádku odložíme.

·        Zcela destruktivní je citově druhého vydírat, vyhrožovat rozchodem nebo sebevraždou. To má být jasně pojmenováno a druhým nastaveny hranice („pokud budeš tohle říkat, nebudu se s tebou teď o tom bavit...“)

·        Konstruktivní hádku je třeba ukončit. Měli bychom se rozcházet s tím, že všem je jasné, na čem jsme se dohodli, nebo nedohodli. Konstruktivní řešení, mohou mít podobu konsenzu (shodli jsme se, že v podstatě nám jde o totéž, v důležitých věcech spolu souhlasíme, každý slevíme v něčem méně podstatném), kompromisu (každý ustoupíme, jednou budou uspokojeny mé potřeby jednou tvé) či takzvané interpersonální remízy (nesouhlasíme spolu, ale „dá se s tím žít, za hádku to nestojí).

Vážení přátelé, doufáme, že jsou pro vás naše nápady užitečné. Věříme, že jsou využitelné i mimo tuto krizovou situaci. Těšíme se zase brzy na shledanou v osobním kontaktu. Jsme tomu zase o týden blíže.

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund