Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Zaujalo nás » Mezinárodní den žen a dnešní ohrožení žen

Mezinárodní den žen a dnešní ohrožení žen

Osmý březnový den si každoročně připomínáme Mezinárodní den žen. Původ můžeme sledovat v roce 1908, kdy se sešlo několik tisíc žen a pochodovalo ulicemi v New Yorku. Demonstrovaly za zkrácení pracovní doby, zvýšení mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro ženy. Na datu osmého března se svátek ustálil po demonstracích žen a jejich protestních akcích proti 1. světové válce konaných v Petrohradě 23. Února (8. března podle gregoriánského kalendáře) roku 1917.  Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán Organizací spojených národů a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj

 

Svátek je tedy od svého počátku prodchnutý společným úsilím bojem proti hrozbám, které hrozí nejen ženám, ale také jejich rodinám a mužům. Pojďme se společně podívat na některá současná ohrožení žen, která často souvisí i s prací naší poradny.

Nejzávažnějším problémem je násilí na ženách. Zkušenost s  domácím násilím mělo v  České republice během svého života 27,7 % dotázaných žen starších 18 let. Zpráva Amnesty International ČR z roku 2015 pak odhaduje počet skutků znásilnění na 7 500 – 20 000 za rok, přičemž nahlášeno je jen asi 3-8 % skutků.

V ČR jsou ženy mnohem více ohroženy chudobou, než muži. Nejčastěji ohroženou skupinou jsou rodiče samoživitelé, z nichž matky tvoří 87 %. Chudobou jsou oproti úplným rodinám ohroženy více než pětkrát.

Je zde také chudobou ohroženo mnohem více seniorek než seniorů. Chudoba hrozila pětině žen nad 65 let. Ženy totiž mají kvůli svým nižším výdělkům také průměrně zhruba o pětinu nižší penze. Nejhorší je situace těch, které ve stáří zůstaly samy.

Zahraniční výzkumy naznačují, že rozdíly mezi muži a ženami jsou patrné také ve vztahu k užívaní návykových látek. Například zatímco více mužů než žen užívá ilegální drogy, jako jsou cannabis, opioidy či kokain, ženy ve větší míře zneužívají léky – trankvilizéry (léky zmírňující pocit úzkosti a duševního napětí)  či sedativa. To může být způsobeno i tím, že ženy častěji než muži vyhledávají v případě zdravotních problémů (ale předevšímspojených s fyzickým zdravím) lékařskou pomoc a podle odhadů jsou jim předepisovány léky třikrát více než mužům. Většina služeb léčby se zaměřuje na řešení problémů spojených s užíváním ilegálních drog, jež častěji užívají muži. Jedním z důvodů může být i vyšší poptávka po těchto službách ze strany uživatelů ilegálních drog, jež je výrazně vyšší než poptávka od žen zneužívajících léky jinak než na lékařský předpis.

Zahraniční výzkumy potvrzují, že ženy vyhledávají odbornou pomoc v souvislosti se škodlivým užíváním návykových látek méně často než muži. Ale pokud do léčby nastoupí, jejich výsledky a míra úspěšnosti léčby jsou podobné jako u mužů. Menší míra využívání odborné pomoci u žen je patrně ovlivněna i vnímáním jejich postavení a sociální role ve společnosti, na něž je pohlíženo „tradiční“ optikou povinností žen jako (budoucích) matek a strážkyň rodinného krbu. Ženy mohou být více než muži odsuzovány i v případě nestřídmého pití alkoholu na veřejnosti což vede spíše ke skryté formě konzumace.

Ženám přes obrovský dosažený pokrok tedy stále hrozí specifická rizika, ze kterých jsme jen několik vyjmenoval. Zároveň ženy prokazují velikou sílu, odvahu a solidaritu při jejich překonávání. Jejich úsilí se odráži nejen v jejich osobním životě, ale má pozitivní vliv na celou společnost. Pomáhat v překonávání těchto hrozeb těm, na která bezprostředně dopadají, je také úkolem naší poradny.

Všem ženám děkujeme a přejeme vše nejlepší k Mezinárodnímu dni žen.

Zdroje:

http://www.socialwatch.cz/wp-content/uploads/Social-Watch-Zprava-gender-20171.pdf

http://www.adiktologie.cz/cz/articles/detail/60/843/Prezentace-z-konferece-Uzivani-drog-a-genderove-rozdily

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund