Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Právo spolupráce

 

Právo spolupráce

 

Začátkem května jsem navštívil kongres Asociace manželských a rodinných poradců, kde mě velmi zaujala přednáška JUDr Vaňkové, členky Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení sdružující tři desítky právníků aplikujících v praxi principy „Práva spolupráce (collaborative law)“, což je v podstatě moderní, ve světě se rozvíjející způsob mimosoudního řešení sporů......

 

Právo spolupráce

 

Začátkem května jsem navštívil kongres Asociace manželských a rodinných poradců, kde mě velmi zaujala přednáška JUDr Vaňkové, členky Evropského institutu pro smír, mediaci a rozhodčí řízení sdružující tři desítky právníků aplikujících v praxi principy „Práva spolupráce (collaborative law)“, což je v podstatě moderní, ve světě se rozvíjející způsob mimosoudního řešení sporů.

Originalita, či přednost Práva spolupráce oproti známější metodě mediace je dle slov přednášející ta, že „Cílem není kompromis, ale uspokojení zájmů obou stran“. Tento základní postulát vysvětlila přednášející trefným příběhem o pomeranči.

Na  míse leží poslední pomeranč. Ve stejnou chvíli si ho všimnou dvě sestry a obě mají potřebu si ho vzít. Začnou se o něj prát. Vzniklý ruch přivolá jejich matku. Ta chvíli pozoruje co se děje a když vidí, že sestry asi nejsou schopny se dohodnout, vezme nůž, pomeranč rozkrojí a každé ze sester dá po jedné půlce. Dívky se přestanou prát, nechají obě půlky pomeranče nepovšimnuté na stole a odejdou do svých pokojů. Později se jich matka ptá, proč si každá z nich nevzala půlku, když po pomeranči tak toužili. Jedna ze sester povídá „Ale já jsem nechtěla půlku pomeranče, já ho chtěla celý, abych si z něj vymačkala šťávu, z půlky je málo“. Druhá sestra povídá „Já také chtěla celý, kvůli kůře, abych si jí nastrouhala a posypala s ní koláč a půlka kůry je málo“………….

Svědkem podobných scén bývám v poradně často, jen mezi dospělými. Dospívá li řešení rodinných problémů k rozvodovému vyústění, slyším takřka okamžitě : „ Dům mě necháš. Ne dům bude můj a auto si necháš. To ani náhodou !…….“, Přitom jeden z páru má  další nemovitost a druhý půjčovnu automobilů.   

Manželé pak individuálně vyhledají právníky a odstartují obvyklý proces, kdy přednesou bez velkého rozmyslu a ohledu na druhého své požadavky. Advokát si je zaznamená a přednese je u soudu. Manželé jsou potom překvapení, že nikoho u soudu nezajímá historie a podstata problému. Nemají možnost se vypovídat a jsou zklamaní, že soud nevzal v úvahu podstatné fakta z historie jejich vztahu, které budou mít vliv na porozvodové uspořádání a nikdo je nebere v potaz. Mohou se ale také dostat k osvícenému advokátovi nebo mediátorovi, který se uchopí jejich problém celostně a komplexně. Jednou z takových možností je kontaktovat právníka zabývajícího se mimosoudním řešením sporů metodou Práva spolupráce.

V praxi to znamená to, že klient nezplnomocňuje právního zástupce k jednání u soudu, ale snaží se jeho prostřednictvím dosáhnout dohody s partnerem, která by maximálně uspokojovala obě strany. U jednáni s právníkem jsou tedy přítomni oba manželé a oba nesou zodpovědnost za společné rozhodnutí. Advokát za sebou mívá podpůrný tým, z řad dětských psychologů, manželských poradců, pediatrů, finančních poradců atd., kteří mohou eventuelně pomoci svými odbornými znalostmi ke komplexnějšímu pohledu na řešení kausy. Výsledkem spolupráce manželů a advokáta je sepsaná dohoda použitelná následně u rozvodového řízení.  

Výhodou této alternativy klasickému soudu je primární ohled advokáta na zájmy klienta a ne pouze na jeho práva. V druhé řadě je to úspora času a peněz u problematických případů, nepříjemně se táhnoucích v klasickém soudním řízení i několik let. Prvotní vklad do mimosoudního řízení je pravděpodobně vyšší, než u klasické podání žádosti o rozvod, nicméně tento poměr se může snadno obrátit, vyskytnou li se problémy zaviněné byť jen nedostatkem porozumění a komunikace mezi oběma stranami.   

 

Kontakt na  Evropský institut pro smír, mediaci a rozhodčí řízení

www.esi-cz.eu

 

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund