Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Kolpingova rodina Smečno » Rodinná poradna » Zaujalo nás » Prevence psychosomatických obtíží

Prevence psychosomatických obtíží

Psychosomatika, psychosomatická medicína jsou pojmy, které jsou již málokomu neznámé. Jedná se o poukázání na provázanost psychické stránky a somatické (tělesné) stánky lidského zdraví s důrazem na jejich vzájemné ovlivňování. V praxi rodinné poradny ve Slaném se s touto provázaností často setkáváme. Lidé trpící somatickým trápením strádají často také psychicky. Zároveň se psychická nepohoda odráží na zdraví člověka či tělesném komfortu i vzezření. V rámci tohoto článku popíši nejzákladnější zásady pro udržení psychosomatického zdraví v našem životě, jak je popisuje MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD., jeden z předních představitelů psychosomatické medicíny v České republice v knize Základy prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických chorob (2011).

1.       Poslouchejme pozorně svým emocionálním potřebám, přáním i tendencím

Potlačování, tedy spíše nadměrné korigování prožívaných emocí je považováno za nejčastější příčinou psychosomatických onemocnění. Má se za to, že nemožnost city projevit a prožít vede tělo ke korektivní akci vedoucí k bolestem tělesným. Jan Poněšický doporučuje mít odvahu uvědomit si vnitřní konflikty mezi citovým nutkáním a morálkou a odvážit se chovat přirozeně i se všemi případnými riziky.

2.       Dbejte na svůj osobní rozvoj

Lidskou přirozeností je potřeba být viděn, respektován a pochopen. Uspokojení této potřeby hledáme v sociálním kontaktu. Naší snahou by přesto mělo být také vidět sám sebe, respektovat sama sebe a pochopit sama sebe. S tím souvisí i cesta našeho osobního rozvoje. Co je pro nás, pro individuum, ta správná cesta rozvoje. Vědomí svých motivací nám může správnou cestu ukázat. Zároveň pokud se nám od okolí nedaří získat potřebu být viděn, respektován a pochopen v naší přirozenosti, mít odvahu hledat toto potvrzení jinde a v sobě.

3.       Věnujte se něčemu se zápalem a vášní

Základní hybnou silou života je zájem a touha. Jan Poněšický zdůrazňuje, že je to právě nadšení, co započíná procesy v mozku vedoucí k utváření nových spojů. Zájem o něco je zároveň péčí o sebe a tvoří životní kotvu pro chvíle těžké. Utvářejte si a udržujte zájem, zájmy.

4.       Nelpěte na starém

Staré a zažité způsoby chování související často se zvnitřněnými vnějšími hodnotami bývají původcem psychosomatických obtíží, protože je obtížné je sebekriticky nahlédnout a měnit. Schopnost zamyslet se nad sebou, kriticky hodnotit rámce, ve kterých žijeme, a odhodlání je měnit napomáhá ke změnám vedoucím k vývoji. Předpokladem je ovšem to, že přijmeme životní nejistotu za svou.

5.       Vylepšujte si sebehodnocení

Dbejte na to, aby prostředí, ve kterém se pohybujete, vám poskytovalo dostatek pozitivní odezvy na vaše snažení. Pokud tomu tak není, změňte jej. Pozitivní hodnocení má převládat nad negativní zpětnou vazbou.

6.       Dbejte na životní rovnováhu

Biorytmus by měl být dodržován v několika rovinách. Střídání stresu a relaxace, napětí a uvolnění, času pro práci a pro rodinu apod. Také nalezení rovnováhy mezi péčí o tělo a péčí o svou duši, mysl. To vše má v našem životě mít svůj prostor.

 

Zdroj:

Poněšický, Jan: Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění, 2011, Triton, ISBN 978-80-7387-518-3

Poněšický, Jan: Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky, 2002, Triton, ISBN 80-7254-216-8

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund