Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Vzdělávání v NRP

V roce 2014 jsme, podobně jako v minulých letech, realizovali na zakázku vzdělávání pěstounů, zakotvené v novele Zákona o sociálně - právní ochraně dětí.

Na základě zkušeností s prací s rodinami pěstounů sestavujeme program s témat, která jsou pěstouny nejžádanější – problematika výchovných a výukových obtíží dítěte, prevence a řešení zátěžových situací, krizových momentů a konfliktů v rodině, komunikace s dítětem adekvátně věku.

V kurzech, při práci ve skupinách, se mnozí ostýchají zeptat se, dát najevo svou neznalost. Pro výše zmíněné důvody se věnujeme jednotlivcům v individuálních rozhovorech, kde mohou otevřeněji  hovořit o svých rodinných problémech, ptát se bez pocitu studu a ohrožení.

V kurzu získají také nové znalosti a informace týkající se spolupráce s odbornými institucemi při řešení specifických obtíží, nabídku odborné literatury, publikací. Velký  zájem je o pracovní materiály a učební  listy vhodné například pro usnadnění domácí přípravy dítěte do školy.

Většina frekventantů se projevuje  v průběhu školení, i přes počáteční rozpaky, jako aktivně naslouchající, s bohatými zkušenostmi, o které jsou ochotni podílet se s ostatními.

Pokud jsou kurzu přítomné i děti, pak zařazujeme do programu techniky, při kterých společně pracují dospělí i děti. Jedná se převážně o neverbální aktivity vhodné k posilování a upevňování kladných vztahů mezi jednotlivými členy rodiny, k vyjádření pozitivních emocí a podpoře pozitivní identity dítěte.  Tyto činnostech jsou kladně hodnoceny neboť  umožňují rodičům a dětem lépe porozumět sobě i druhému.

TÉMATA PŘEDNÁŠEK (dokument MS Word)TÉMATA PŘEDNÁŠEK
CENNÍK SLUŽEB (sešit MS Excel)CENNÍK SLUŽEB
VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2014 (sešit MS Excel)VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2014
SHRNUTÍ PROBĚHLÝCH AKCÍ (dokument MS Word)SHRNUTÍ PROBĚHLÝCH AKCÍ

 

Nejnovější články


25. srpen 2021
Dopis od rodičů

12. leden 2021
Očkování

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund