Raná péče

Služba je spolufinancována z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Odborné sociální poradenství

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Středočeského kraje

Aktivity projektu Centrum podpory ohrožených dětí rodin jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ

Kolpingově rodině Smečno   

Aktivity projektu Preventivní a terapeutické programy jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Raná péče


Poskytování rané péče spadá do sociálních služeb registrovaných dle zák.108/2006.
Cílem služby je poskytovat celostní péči rodinám s dítětem do 7 let věku se zdravotním postižením nebo ohroženému v důsledku nepříznivé sociální situace. Raná péče se, kromě popsané determinace, vymezuje k pomoci rodinám s dětmi s onemocněním spinální muskulární atrofie (SMA).
K dosažení cíle se využívají výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, které pracovníci rané péče poskytují formou terénní služby, nejčastěji přímo v rodinách. Zjišťují a zhodnocují potřeby a možnosti rodiny s postiženým dítětem, poskytují specializované poradenství rodičům, pomáhají při nácviku dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, doprovází rodiče při vyřizování žádostí, na jednání, vyšetření apod.
Součástí rané péče je vyhledávání rodin a následném poskytování pomoci rodinám s onemocněním SMA, pro které založila samostatný projekt na Podporu rodin s onemocněním SMA.
Protože se jedná o sociální službu terénní, kdy naši konzultanti za uživateli služby vyjíždí, je zázemí služby rané péče ve Slaném součástí Rodinného centra.

Chcete-li nás podpořit


Hlavní účet

2700219491/2010


Dárcovský účet pro děti se zdravotním postižením
157834265/0600

 
 

Děkujeme za podporu

Děkujeme za podporu

Nadace Terezy Maxové dětem

Děkujeme za podporu

Aktivity projektu Podpora rodin s SMA a dystrofiemi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina

Dobrý anděl


         www.dobryandel.cz

Děkujeme za podporu KB nadace Jistota

Active Citizens Fund